Stručné pravidlá

Cashback

Kúpou výrobku sa rozumie uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nový výrobok. Nákup sa musí uskutočniť v období od 13. mája do 31. augusta 2024. Účastník sa následne musí zaregistrovať najneskôr do 15. septembra 2024.